Domácí automatizace

KONTAKT: Alarm Peza, tel : 602 83 94 53

Ústředna JA-106K nabízí:

  • až 120 sběrnicových nebo bezdrátových zón
  • až 300 uživatelských kódů
  • až 15 sekcí
  • až 32 programovatelných výstupů
  • 20 vzájemně nezávislých kalendářů
  • SMS reporty ze systému až 30 uživatelům
  • 15 uživatelů má možnost využívat kromě SMS i hlasové reporty
  • 5 nastavitelné PCO
  • 5 volitelných protokolů pro PCO

Ovládání garážových vrat, brány, závory

Zapojením jednotky lze řešit ovládání garážových vrat, brány apod. Servopohon je obvykle vybaven řídící jednotkou, která má impulsní ovládací vstup (zavři – stop – otevři – stop atd.). Otvírání je možné dálkovými ovladači  a plošným tlačítkem. Elegantní je použití jednotku, která se nainstaluje do vozidla a vrata lze otevřít např. bliknutím světelnou houkačkou.

Detektory

Jak automaticky vypnout uzávěr vody při prasknutí trubky u pračky? Jak udržet stálou teplotu v místnosti, když se otevře okno?

Detektory jsou nejenom součást zabezpečovacího systému, ale i samostatně ve spojení s komfort systémy mohou přinášet pocit bezpečí a komfortu.

Umožňují detekci úniku hořlavých plynů nebo zaplavení vodou, kontrolu přítomnosti osob v požadovaném prostoru, regulaci topení v případě otevření oken nebo dveří, respektive kontrolu teploty.

Výkonová relé

Chtěli jste někdy „opravdu“ ovládat své spotřebiče? Stačí si pouze nastavit svůj program! Výkonová relé umožňují ovládat elektrické spotřebiče na dálku dle nastaveného programu. Uživatel má možnost dle potřeby rozšiřovat svůj systém a být tak i jeho vlastním architektem. Jedno relé zvládne…

Regulace teploty regulace vytápění a možnost dálkového sepnutí přes ústřednu JA 100

Regulace je řešena pomocí bezdrátového termostatu a univerzálního přijímače. Přijímač je připojen ke kotli, termostat je umístěn do vybrané místnosti a teplotu v objektu je možné regulovat. Vzhledem k tomu, že je termostat bezdrátový, lze jednoduše měnit referenční místnost.

Pokud je k dispozici ústředna OASiS, lze topení vypnout bez nutnosti snižovat teplotu na termostatu, z klávesnice EZS. Zabezpečovací ústředna je v tomto případě naučena do přijímače a programovatelný výstup (PGX nebo PGY) má nastavený parametr – (zapni-vypni). Pak bude programovatelný výstup ústředny fungovat pro ovládání topení. Důležitou vlastností je, že i v případě, je-li topení ústřednou vypnuto, dojde při poklesu teploty pod 6 °C (protizámrzová teplota) k jeho sepnutí. S vhodným komunikátorem v ústředně OASIS, je pak možné mobilním telefonem nebo z internetu ovládat vytápění i na dálku. Využít lze GSM komunikátor v ústředně EZS nebo kombinovaný LAN / TEL komunikátor.

Pro snížení nákladů na vytápění je možné do přijímače  naučit magnety umístěné na oknech. Pokud je okno zavřené topí se na teplotu nastavenou na termostatu. Pokud je otevřené, zablokuje se vytápění do doby, než je okno opět zavřeno.

Termostat  může být naučen do ústředny OASiS jako detektor. Při poklesu teploty pod 3 °C vyšle termostat informaci a ústředna vyhlásí panik poplach (nebezpečí mrazu – porucha topení). Naopak při překročení teploty 60 °C termostat funguje jako požární detektor a vyhlásí požární poplach.

Regulace vytápění a dálkové sepnutí pomocí GSM brány

Regulace je řešena pomocí bezdrátového termostatu, dálkové ovládání pomocí univerzálního GSM komunikátoru. Výstupy jsou připojeny na vstup kotle. Funkce je následující. Na termostatu je nastavená protizámrzová teplota. Přes GSM komumikátor lze zapnout topení pomocí SMS, prozvoněním nebo z internetu. Po příjezdu do objektu (např. na chalupu) se pomocí SMS nebo prozvoněním rozepne relé na gsm bráně a nastaví se požadovaná teplota na termostatu. Ideální je však podmínit sepnutí GSM brány časovým intervalem. K sepnutí topení dojde jen na nastavený časový interval a k ovládání pomocí termostatu se přejde po uplynutí tohoto intervalu. Popřípadě se nestane, že topení bude zapnuto neustále.

Ovládání

Bezdrátové ovládání osvětlení pohybovými detektory

Zapojením lze řešit ovládání osvětlení nebo jiného spotřebiče – pomocí pohybových čidel, dálkovým ovládáním  nebo z pevného místa celoplošným tlačítkovým ovladačem. Oba dva ovladače jsou napájeny z baterie, takže nehrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Montáž a servis po celé ČR
Petr Zámostný
Suchý vršek 2119
Alarm Peza

tel.: 602 83 94 53

e-mail: alarmpeza@seznam.cz