DSC - servis

INSTALACE A SERVIS zabezpečovacích systémů

  

                                        KONTAKT : Alarm Peza, tel : 602 83 94 53

Systémy DSC

 Ovládací LCD klávesnice až pro 64 smyček.
Každá bezpečnostní smyčka nebo systémová událost je reprezentována textem na displeji. Displej komunikuje česky.
Klávesnice má pět programovatelných funkčních kláves.
Při použití klávesnice v provedení RFK 5500 může zabezpečovací ústředna DSC Power přijímat signál z bezdrátových prvků EZS.Ovládací a programovací LCD klávesnice, dvouřádkový displej, 5 funkčních kláves, jedna klávesnicová zóna / PGM výstup (volitelná funkce), tísňové klávesy, česká verze, kompatibilní se všemi ústřednami POWER. Klávesnice PK5500RF má navíc vestavěný přijímač pro až 32 bezdrátových detektorů a až 16 klíčenek.

Klávesnice dále obsahuje kontrolky:

Připraveno – svítí zeleně v okamžiku, kdy je systém připraven k zapnutí
Zapnuto – svítí červeně v době, kdy je systém v zapnutém stavu, případně bliká, pokud je systém zapnut v režimu DOMA s vypnutým vstupním zpožděním
Porucha – svítí žlutě v případě, že v systému dojde k nějaké poruše
Paměť – svítí červeně v případě, že během střežení došlo k poplachu
Odpojení – svítí červeně v případě, že jsou některé bezpečnostní smyčky odpojeny a v době střežení nebudou aktivní
Požár – svítí červeně v případě požárního poplachu

Program – svítí nebo bliká červeně při programování systému

Pod dvířky jsou umístěny číselné klávesy, pět funkčních kláves a tísňová tlačítka pro signalizaci osobního napadení, požáru a podobně.
Klávesnice je určena pro ovládání bezpečnostních smyček číslo 01 až 64.

Led klávesnice PK 5508 a PK 5516

Ovládací LED klávesnice pro 8 nebo 16 smyček.
Každá bezpečnostní smyčka je reprezentována jednou LED diodou, která svítí při otevření smyčky, při signalizaci poplachu bliká.Klávesnice má pět programovatelných funkčních kláves.

 

Power 1616 je zabezpečovací ústředna s kapacitou 6 smyček na základové desce, rozšiřitelná na 16 smyček.
Modulární výstavba ústředny umožňuje použití až osmi LED, LCD nebo ikonových klávesnic, ovládání pomocí bezdrátových ovladačů, připojení až 16 bezdrátových detektorů, tisk provozního deníku na tiskárnu atd.
Ústředna může být rozdělena na dva samostatně ovládané bloky.
Pro ovládání lze použít až 35 (čtyřmístných nebo šestimístných) uživatelských kódů.
Součástí ústředny je digitální telefonní komunikátor pro připojení na pult centralizované ochrany.

Power 1832 je zabezpečovací ústředna s kapacitou 8 smyček na základové desce, rozšiřitelná na 32 smyček pomocí rozšiřujících expandérů. Detektory mohou být použity standardní, adresovatelné nebo bezdrátové.
Ústředna může být rozdělena na čtyři samostatně ovládané bloky.
Modulární výstavba ústředny umožňuje použití až osmi LED, LCD nebo ikonových klávesnic, ovládání pomocí bezdrátových ovladačů, tisk provozního deníku na tiskárnu atd.
Pro ovládání lze použít až 35 (čtyřmístných nebo šestimístných) uživatelských kódů.
Součástí ústředny je digitální telefonní komunikátor pro připojení na pult centralizované ochrany.

 Power 1864 je zabezpečovací ústředna s kapacitou 8 smyček na základové desce, rozšiřitelná na 64 smyček pomocí rozšiřujících expandérů. Detektory mohou být použity standardní, adresovatelné nebo bezdrátové.
Ústředna může být rozdělena až na osm samostatně ovládaných bloků.
Modulární výstavba ústředny umožňuje použití až osmi LED, LCD nebo ikonových klávesnic, ovládání pomocí bezdrátových ovladačů, tisk provozního deníku na tiskárnu, připojení do počítačové sítě atd.
Pro ovládání lze použít až 35 (čtyřmístných nebo šestimístných) uživatelských kódů.

 Součástí ústředny je digitální telefonní komunikátor pro připojení na pult centralizované ochrany.

 Ikonová LCD klávesnice PK 5501

Ovládací LCD klávesnice až pro 64 smyček.
Všechny informace o stavu systému jsou zobrazovány pomocí ikon.
Klávesnice dále obsahuje kontrolky “Připraveno”, “Zapnuto” a “Porucha” a má pět programovatelných funkčních kláves.
Při použití klávesnice v provedení RFK 5501 může zabezpečovací ústředna DSC Power přijímat signál z bezdrátových prvků EZS.

Každá bezpečnostní smyčka je reprezentována číslem, které se zobrazuje na displeji. Funkce a informační hlášení jsou zobrazeny pomocí ikon.

Klávesnice dále obsahuje kontrolky:

Připraveno – svítí zeleně v okamžiku, kdy je systém připraven k zapnutí

Zapnuto – svítí červeně v době, kdy je systém v zapnutém stavu, případně bliká, pokud je systém zapnut v režimu DOMA s vypnutým vstupním zpožděním

Porucha – svítí žlutě v případě, že v systému dojde k nějaké poruše

Pod dvířky jsou umístěny číselné klávesy, pět funkčních kláves a tísňová tlačítka pro signalizaci osobního napadení, požáru a podobně.

Klávesnice je určena pro ovládání bezpečnostních smyček číslo 01 až 64.

Klávesnice v provedení RFK 5501 obsahuje integrovaný přijímač bezdrátových komponent DSC.

Bezdrátový zabezpečovací systém DSC pro elektronické zabezpečení bytu či rodinného domu.

Potřebujete zabezpečit svůj hotový byt nebo rodinný dům? Nechcete rozbíjet omítky, ani instalovat lišty na zdi? Právě pro vás je určen zabezpečovací systém DSC pro bezdrátové zabezpečení bytu nebo rodinného domu.

Základem zabezpečení je řídící bezpečnostní ústředna DSC Power s LCD klávesnicí, ve které je integrován i přijímač signálu z bezdrátových detektorů, napáječ, záložní baterie, telefonní komunikátor pro připojení zabezpečení bytu na pult centralizované ochrany, interní zálohovaná siréna, detektor pohybu v místě, kde je ústředna instalována a magnetický snímač uzavření dveří.
K této základní sestavě pak lze doplňovat další bezdrátové detektory, které střeží pohyb v dalších místnostech, rozbití skel v oknech nebo otevření oken či dveří.
Výhodou je, že každý bezdrátový detektor má z výroby nastaveno unikátní číslo, které se zadává do programu bezpečnostní ústředny.U systému DSC nemůže docházet k ovlivňování vašeho zabezpečovacího zařízení detektory, instalovanými v sousedních bytech. Bezdrátový zabezpečovací systém splňuje přísné evropské normy pro EZS.
Bezdrátové detektory pohybu

Bezdrátový detektor pohybu DSC WLS 904
Bezdrátový detektor pohybu WLS 904 je určen pro montáž na stěnu.
Provádí víceúrovňové rozhodování o pravosti alarmu zajišťované mikroprocesorem řízenou elektronikou a má vysokou odolnost proti rušení, statické elektřině a napěťovým rázům. Detektor je vybaven přepínačem pro rychlou nebo pomalou detekci.
Vždy po několika minutách probíhá testování spojení detektoru se zabezpečovací ústřednou. Pokud přijímač nezaznamená v době dané oknem kontrolního spojení signál detektoru, vyhlásí poruchu spojení.
Detektor je také vybaven režimem “USNUTÍ”, prodlužujícím životnost baterií.
Pokud bezdrátový detektor pohybu vyžaduje novou napájecí baterii, zabezpečovací ústředna tento požadavek signalizuje jako poruchu s přesným určením, ve kterém detektoru je nutné baterii vyměnit.
Bezdrátový magnetický kontakt

Bezdrátový magnetický snímač DSC WS 4945
Bezdrátový magnetický kontakt WS 4945 se používá pro detekci otevření oken a dveří. Může být zpravidla použit pro signalizaci otevření jednokřídlých i dvoukřídlých oken a dveří.
Vždy po několika minutách probíhá testování spojení detektoru se zabezpečovací ústřednou. Pokud přijímač nezaznamená v době dané oknem kontrolního spojení signál detektoru, vyhlásí poruchu spojení.
Pokud bezdrátový magnetický kontakt vyžaduje novou napájecí baterii, zabezpečovací ústředna tento požadavek signalizuje jako poruchu s přesným určením, ve kterém detektoru je nutné baterii vyměnit.
Bezdrátový detektor destrukce skla

Bezdrátový detektor destrukce skla DSC WLS 912
Bezdrátový detektor tříštění skla WLS 912 detekuje rozbití skla v rámu.
Výjimečný frekvenční rozsah mikrofonu umožňuje zachycení zvuku tříštění skla o nízké intenzitě až do vzdálenosti 6 m.
Vždy po několika minutách probíhá testování spojení detektoru se zabezpečovací ústřednou. Pokud přijímač nezaznamená v době dané oknem kontrolního spojení signál detektoru, vyhlásí poruchu spojení.
Pokud bezdrátový detektor destrukce skla vyžaduje novou napájecí baterii, zabezpečovací ústředna tento požadavek signalizuje jako poruchu s přesným určením, ve kterém detektoru je nutné baterii vyměnit.

 Bezdrátový zabezpečovací systém splňuje přísné evropské normy pro EZS.

Zapnutí do střežení

Když odcházíte z bytu, musíte mít uzavřeny dveře a okna. Pak zadáte na klávesnici čtyřmístný (nebo šestimístný) číselný uživatelský kód, nebo na dvě vteřiny stisknete klávesu F1, rozsvítí se kontrolka ZAPNUTO, systém vám ponechá několik desítek vteřin (podle nastavení) na odchod a pak se zabezpečení bytu zapne.
Pokud je naprogramována funkční klávesa, tak k zapnutí zabezpečení bytu není nutné zadávat uživatelský kód.

Vypnutí střežení

Když otevřete vstupní dveře, klávesnice na vás začne pískat, aby vám připomněla, že máte zabezpečovací systém vypnout. Zadáte čtyřmístný (nebo šestimístný) číselný uživatelský kód, klávesnice přestane pískat, kontrolka ZAPNUTO zhasne a zabezpečení bytu je vypnuto.

Uživatelských kódů může být až 35, takže každý obyvatel bytu může mít svůj kód, který si pamatuje.

Dobu, kterou máte po otevření dveří na vypnutí zabezpečení bytu, zadává instalační technik a může být dlouhá od několika vteřin do několika minut. Pokud během tohoto času zabezpečení bytu nevypnete, dojde k poplachu.
Zjistí-li zabezpečovací systém narušení kteréhokoliv detektoru a nejsou před tím otevřeny vstupní dveře, je poplach vyhlášen ihned.

Zabezpečovací ústředna 4-8 smyček, 1 systém

POWER-432

smyčky 2x vyvážené, maximálně 8 klávesnic, 37 uživatelských kódů, 2 PGM výstupy, paměť 128 události, komunikátor 8 formátů, přímé programování PC-LINK, Download/Upload, kovová skříňka K-DSC-500, Ivýs=0.5A, bez trafa 20-40VA


Zabezpečovací ústředna 6-8 smyček, 2 podsystémy

POWER-1616

smyčky 2x vyvážené, maximálně 8 klávesnic, 38 uživatelských kódů, 2 PGM výstupy, paměť 128 událostí, komunikátor 8 formátů, přímé programování PC-LINK, Download/Upload, kovová skříňka K-DSC-3000, Ivýs=0.5A, bez trafa 40VA


Zabezpečovací ústředna 6-16 smyček, LED klávesnice, 2 podsystémy

POWER-1616+LED

smyčky 2x vyvážené, maximálně 8 klávesnic, 38 uživatelských kódů, 2 PGM výstupy, paměť 500 událostí, 1,7A napájecí zdroj, přímé programování PC-LINK, Download/Upload, kovová skříňka K-DSC-3000, Ivýs=0.5A, bez trafa 40VA, bez tamperu, klávesnice PK-5508

Zabezpečovací ústředna 6-16 smyček, LCD klávesnice, 2 podsystém

POWER-1616+LCD

smyčky 2x vyvážené, maximálně 8 klávesnic, 38 uživatelských kódů, 2 PGM výstupy, paměť 500 událostí, 1,7A napájecí zdroj, přímé programování PC-LINK, Download/Upload, kovová skříňka K-DSC-3000, Ivýs=0.5A, bez trafa 40VA, bez tamperu, klávesnice PK-5500

,   

Zabezpečovací ústředna 8-32 smyček, LED klávesnice, 4 podsystémy

POWER-1832+LED

smyčky 2x vyvážené, maximálně 8 klávesnic, 38 uživatelských kódů, 2 PGM výstupy, paměť 500 událostí, 1,7A napájecí zdroj, přímé programování PC-LINK, Download/Upload, kovová skříňka K-DSC-3000, Ivýs=0.5A, bez trafa 40VA, bez tamperu, klávesnice PK-5516

Zabezpečovací ústředna 8-32 smyček, LCD klávesnice, 4 podsystémy

POWER-1832+LCD

smyčky 2x vyvážené, maximálně 8 klávesnic, 38 uživatelských kódů, 2 PGM výstupy, paměť 500 událostí, 1,7A napájecí zdroj, přímé programování PC-LINK,
Download/Upload, kovová skříňka K-DSC-3000, Ivýs=0.5A, bez trafa 40VA, bez tamperu, klávesnice PK-5500

Zabezpečovací ústředna 8-64 smyček, LCD klávesnice, 8 podsystémy

POWER-1864+LCD

smyčky 2x vyvážené, maximálně 8 klávesnic, 38 uživatelských kódů, 4 PGM výstupy, paměť 500 událostí, 1,7A napájecí zdroj, přímé programování PC-LINK, Download/Upload, kovová skříňka K-DSC-3000, Ivýs=0.5A, bez trafa 40VA, bez tamperu, klávesnice PK-5500

Co když nejde proud?

Při výpadku síťového napájení je systém zálohován vestavěnou bezúdržbovou baterií. Podle normy musí baterie udržet systém v provozu 12 hodin, ale náš systém zajišťuje provoz z baterie nejméně po dobu 24 hodin.

Montáž a servis po celé ČR

Alarm Peza

tel.: 602 839 453

e-mail: alarmpeza@seznam.cz