Kamerové systémy CCTV

 

INSTALACE A SERVIS zabezpečovacích a kamerových systémů

 

 

 

 

Kamerové systémy CCTV   firmy Alarm PEZA, jsou zaměřeny především na ochranu osob, majetku a monitorování různých procesů.

Kamerový systém neslouží pouze jako pasivní prvek pro odrazení pachatelů z možné trestné činnosti, ale i jako aktivní prvek zabezpečovacího systému.              

 

Záznamy z těchto    systémů lze použít jako důkazní materiál v případném trestním řízení při neoprávněném vniknutí na pozemek, nebo do objektu. Důležitá funkce kamerových systémů  je možnost sledování zaměstnanců, či firem konajících práce na vašem pozemku. Díky dálkovému přístupu přes internet můžete být tzv. v obraze „on-line“, nebo pomocí kamery GSM, můžete být informování o neoprávněném pohybu na vašem pozemku nebo objektu zasláním fotky, nebo videa na mobilní tel.

 

Záznamové zařízení pro 4 – 128 kamer

CCTV kamerové systémy  pro zabezpečení objektů
Často se pro CCTV kamerové systémy používá rovněž starší pojem průmyslová televize. největší uplatnění  CCTV kamerových systémů při zabezpečení nejrůznějších objektů.

Systémy CCTV jsou vhodné především jako podpora klasických systémů EZS, v některých speciálních případech však může část úloh EZS přímo převzít. Vedle známých aplikací se staly nezbytnou součástí moderních bezpečnostních a kontrolních systémů supermarketů, obchodních domů, hotelů, garáží, městských center, administrativních budov, letišť, nádraží, průmyslových podniků, zábavních a sportovních center, policejních i armádních objektů.

 

Bezpečnostní kamery

Bezpečnostní kamery se dnes používají pro sledování nejrůznějších objektů a pozemků, k zabezpečení bank,muzeí, galerií, benzinových pump, parkovišť, letišť a v mnoha jiných zabezpečovacích aplikacích.
Kamerové systémy jsou využívány při zabezpečení vnějších i vnitřních prostor, k zabezpečení velkých firemních objektů nebo v soukromé sféře (např. zabezpečení rodinného domu).
Často jsou bezpečnostní kamery nasazovány jako doplněk klasické EZS, čímž se zjednodušuje a zefektivňuje zabezpečení objektu.

 

Montáž a servis po celé ČR

Alarm Peza
tel.: 602 83 94 53

e-mail: alarmpeza@seznam.cz