Satel - servis

Servis zabezpečovacích systému SATEL

Funkčnost zabezpečovacího systému je třeba pravidelně kontrolovat, aby byla zajištěna jeho stoprocentní spolehlivost. Optimální interval mezi jednotlivými zkouškami je 1 rok.
Cílem těchto zkoušek je kontrola stavu záložních akumulátorů, napájecího zdroje, vyčištění optické části infradetektorů a kouřových požárních detektorů, kontrola funkčnosti sirén, telefonních a GSM komunikátorů.

Pro servisní práce zabezpečovacích a kamerových systémů používáme kvalitní měřící přístroje a testery.

Prověřuje se i odezva jednotlivých detektorů na ústředně. Díky pravidelným zkouškám Vašeho systému se vyvarujete planým poplachům.
Zajištění bezporuchového provozu dodaného zabezpečovacího systému je základní podmínkou spokojeného zákazníka.
Prvním krokem k naplnění této podmínky je vysoká technická kvalita a spolehlivost námi dodávaných zařízení. Neméně důležité jsou však i ostatní poskytované služby.Především pohotový servisní zásah pro odstranění případné poruchy, ale také rychlé řešení požadavků zákazníka .
Toto vše by samozřejmě nebylo možné bez odpovídajícího tehnického zázemí, dostatku náhradních dílů a kvalifikovaného servisního zásahu, kterým naše společnost disponuje.
Pro své zákazníky jsme zavedli systém “paušálního smluvního servisu”, který jim zajišťuje bezstarostnost při provozu zabezpečovacího systému.

Montáž a servis po celé ČR
Petr Zámostný
Alarm Peza
tel.: 602 839 453
e-mail: alarmpeza@seznam.cz